Wybierz swojego Lekarza Pierwszego Kontaktu
w Przychodniach Lekarskich Eskulap

Lekarz Pierwszego Kontaktu w Eskulapie to

  • Usługi w ramach POZ w Lidzbarku i Niechłoninie

  • Dostęp do wielu specjalistów

  • Skierowania na leczenia

  • Dokumentacja medyczna w jednym miejscu

  • Transport medyczny do szpitala i na badania diagnostyczne

  • Bezpłatne teleporady


Dlaczego warto złożyć deklarację w Przychodniach Lekarskich Eskulap

Wielu z nas od dawna nie konsultowało się ze swoim lekarzem rodzinnym – wybraliśmy go kilka lat temu, być może w miejscowości, w której już nie mieszkamy. Lekarze ci nie znają historii naszych chorób, więc gdy nagle okaże się, że potrzebujemy ich pomocy, nie będą w stanie prześledzić naszej dokumentacji medycznej, co może w znaczny sposób wydłużyć proces diagnostyki i leczenia.

Posiadając Podstawowa Opiekę Zdrowotną w Przychodniach Lekarskich Eskulap, możesz realizować wiele nieodpłatnych świadczeń w ramach NFZ, takich jak:
– Opieka lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej
– Wydawanie dokumentów umożliwiających dofinansowanie przez NFZ środków ortopedycznych i materiałów pomocniczych
– Skierowania na leczenie szpitalne, rehabilitacyjne i uzdrowiskowe oraz na opiekę długoterminową
– Dostęp do programów profilaktycznych w ramach NFZ

Korzyści wynikające ze świadczeń NFZ w Eskulapie

Pacjenci, którzy wybrali lekarza POZ w Przychodniach Lekarskich Eskulap, mogą korzystać ze sprawnej realizacji wielu nieodpłatnych świadczeń w ramach NFZ:

– możliwość wyboru pielęgniarki i położnej POZ w oddziałach Eskulapu
– skierowania na leczenie szpitalne, rehabilitacyjne, uzdrowiskowe oraz na opiekę długoterminową
– transport medyczny do szpitala lub na badania diagnostyczne
– dostęp do bezpłatnych obowiązkowych szczepień ochronnych
– wydawanie stosownych orzeczeń i zaświadczeń lekarskich
– wystawianie recept na leki (włączając leki refundowane)
– bezpłatne teleporady
– dokumentacja medyczna w jednym miejscu

Jak zgłosić wybór

Jeśli chcesz, aby Twoim lekarzem pierwszego kontaktu był specjalista Przychodni Lekarskich Eskulap, złóż deklarację przystąpienia do POZ na jeden z poniższych sposobów:

1. Na miejscu w naszej przychodni
2. Przez IKP na www.pacjent.gov.pl

Krok 1

Zaloguj się do IKP na stronie www.pacjent.gov.plKrok 2

Aby zalogować się do IKP musisz posiadać Profil Zaufany lub e-dowód osobisty.


Krok 3

Po zalogowaniu, wejdź w zakładkę “moje konto”.Krok 4

Następnie wybierz ” wypełnij deklarację”.


Krok 5

Wpisz adres i wybierz placówkę do której chciałbyś się zapisać.

Następnie kliknij przycisk “Podpisz deklaracje”
  • Możesz złożyć deklarację przystąpienia do POZ za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta. Musisz posiadać profil zaufany lub poświadczyć swoją tożsamość np. poprzez bankowość elektroniczną.

Masz pytania? Skontaktuj się w nami!