• slide1
  • slide2
  • g1
  • g2
  • Urologia
Adres:
NZOZ ESKULAP SP. Z O.O. - SP. K.
Lidzbark
13-230
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon:
+48 23 696 10 72
Dodatkowe informacje:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
NZOZ ESKULAP SP.ZO.O.SP.K. z siedzibą w Lidzbarku  (13-230), ul. Zieluńska 25

Dane kontaktowe Administratora

Z Administratorem można się skontaktować poprzez:
– adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
– pisemnie na adres siedziby firmy

Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane są przetwarzane w związku z przesłanką dobra publicznego oraz realizacją ustaw regulujących pracę placówek medycznych w celu ochrony stanu zdrowia, między innymi w sferze:
– profilaktyki zdrowotnej,
– medycyny pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy,
– diagnozy medycznej, leczenia i orzekania,
– zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej,
a także w celu:
– ochrony praw pacjenta
– spełnienia obowiązków spoczywających na Administratorze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kategorie Przetwarzanych danych

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani / Pana danych: imię i nazwisko, PESEL, dane płatnika składek (np. NIP pracodawcy),nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, dane kontaktowe (np. adres, nr telefonu, adres e-mail).

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
W razie konieczności Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, serwisom urządzeń medycznych.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego działania administratora.
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).

Przysługuje Pani/Panu prawo

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych;
– sprostowania danych;
– usunięcia danych;
– ograniczenia przetwarzania;
– przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe)
a także
– wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy
lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Profilowanie Danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane

Wycofanie zgody

Jeżeli Pani/Pan za swoją zgodą podał inne dane niż niezbędne do realizacji powyżej wskazanego celu przetwarzania, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie jej cofnięciem.

Zgodę może Pani/Pan odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości

Informujemy także, iż podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Pragniemy zapewnić, iż Administrator NZOZ ESKULAP sp.zo.o.sp.k. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.
Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych.

Prosimy o kierowanie ich na dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, które są podane powyżej.